Interim management

Opdrachten en projecten binnen de driehoek Finance, ICT, Business

Onze interimmanagers worden in verschillende situaties ingezet waar hulp van buitenaf tijdelijk nodig is. Dit kan zijn bij projecten waar in een beperkte tijd een vooraf omschreven resultaat moet worden behaald maar waar te weinig mankracht of te weinig specifieke deskundigheid voorhanden is, maar eveneens bij projecten die al van start zijn gegaan en waarin zich plots onvoorziene situaties voordoen. Ook als tijdelijk, bijvoorbeeld door langdurige ziekte of afwezigheid, iemand vervangen moet worden, kunt u een Menggali Interim Professional inschakelen. Deze zorgt er gedurende de periode dat er vervanging nodig is voor dat alles op rolletjes blijft lopen. Daarnaast kan het in een crisissituatie wenselijk zijn een interimmanager in te schakelen, om tijdelijk extra knowhow, steun en advies bij eventuele veranderingen of simpelweg extra mankracht en daarmee verlichting te bieden.